×

Expertize tehnice in instalatiile frigorifice / de climatizare sau ventilatie existente

 1. Ce este o expertiza tehnica?

Expertizarea tehnică a unei instalatii este o activitate complexă, care are drept scop evaluarea stării tehnice a acesteia şi formularea - în cadrul raportului de expertiză tehnică - de concluzii şi recomandări referitoare la condiţii, limitări, măsuri şi/sau soluţii de intervenţie care se impun pentru asigurarea conditiilor de lucru ale instalatie si functionarea corespunzatoare a acesteia;

Expertizele tehnice în instalatii se realizează pornind de la investigarea atentă a functionarii.

 1. Continutul cadru al expertizei tehnice

2.1. Stabilirea obiectivelor expertizei tehnice

2.2. Standarde si normative utilizate

2.3. Continutul expertizei tehnice:

 • descrierea generală a instalatiei pe baza datelor istorice, inspecţiei vizuale, analizării documentaţiei tehnice de proiectare şi execuţie; Se pot realiza chiar si relevee ale instalatiilor supuse expertizarii. Sau masuratori ale parametrilor ce se impun a fi in parametrii doriti.
 • identificarea gradului de avariere;
 • raportul de expertiză tehnică poate fi completat cu rezultatele unor analize / cercetări suplimentare considerate necesare pentru fundamentarea deciziei

2.4. Prezentarea rezultatelor evaluărilor calitative şi cantitative, efectuate în scopul fundamentării concluziilor şi recomandărilor propuse;

2.5. Concluziile expertizei tehnice;

2.6. Recomandari cu menţionarea explicită a măsurilor care se impun pentru a indeplinirea obiectivelor.

Faţă de conţinutul - cadru precizat, raportul de expertiză poate fi completat cu rezultatele altor analize / cercetări considerate necesare pentru fundamentarea deciziei.

 1. Cazuri şi condiţii de aplicare

Necesitatea realizarii unei exepertize tehnice a unei instalatii frigorifice / de climatizare sau de ventilatie este, in general, stabilita de beneficiarul respectivei instalatii si se poate face in cazuri ca:

 • stabilirea cauzelor unui accident;
 • stabilirea cauzelor nefunctionarii corecte a unei instalatii sau parti ale acesteia;
 • necesitatea modificarii si adaptarii respectivei instalatii pentru o alta aplicatie;
 • dorinta cresterii performantelor (parametrilor) tehnice si / sau energetice ale acesteia;
 • solicita oferta aici.
Produs adaugat in lista de compararare