Proiect cu fonduri europene

În prezent, societatea DAR FOOD SOLUTIONS SRL este lider național în vânzarea online de echipamente și piese de schimb pentru industria HVACR (Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration – încălzire, ventilație, aer condiționat și refrigerare). Societatea beneficiază de resurse umane specializate, alcătuite din ingineri cu o vastă experiență în domeniul HVACR, muncitori cu pregătire și experiență tehnică și persoane cu experiență în domeniul vânzărilor și al managementului.

Activitatea societății este structurată în patru domenii principale, astfel:

 1. Servicii de consultanță tehnică și proiectare pentru instalații industriale de ventilație, frigorifice și de aer condiționat (climatizare). Clienții principali sunt companii private active în diverse
 2. Vânzări on-line de echipamente, componente, materiale, accesorii şi scule pentru domeniul industriei frigului, al ventilației și al climatizării. Această activitate se desfășoară prin intermediul unui magazin on-line specializat: http://frigmania.ro.
 3. Servicii de execuție-montaj, mentenanță, servisare și reparare ale echipamentelor și instalațiilor din domeniul

HVACR

 1. Producția de containere metalice frigorifice – realizate la diferite dimensiuni, în funcție de cerințele clientului (standardizat: lățime – 2,4 m; lungime – 3 m, 6 m, 9 m, 12 m, etc.).

Scopul proiectului

În ultimii 3 ani, a fost dezvoltat un concept inovativ propriu denumit fabrica modulară. Aceasta este o fabrică de mici dimensiuni (circa 140 m2), construită din containere modulare de diferite dimensiuni, concepută, în special, pentru procesarea produselor agricole cât mai aproape de zona de producție a acestora. Fabrica poate fi livrată ”la cheie” într-o perioadă de circa 3 luni. În acești trei ani, conceptul a parcurs drumul de la idee la proiect și prototip.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește dezvoltarea capacității de producție și integrarea în societate a tuturor fazelor procesului tehnologic de producție a containerelor frigorifice și, implicit, a fabricilor modulare, astfel încât să se treacă de la etapa de prototip la producția ”de serie” a acestora.

Sediul secundar – punct de lucru 1 – locul de implementare a proiectului, amplasat în municipiul Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 6, în incinta MECON SA. Destinația acestui spațiu este de hală industrială și este închiriat conform contractului nr. 160/27.03.2017 și actelor adiționale subsecvente.

Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției societății DAR FOOD SOLUTIONS SRL pe piața națională, prin dezvoltarea capacității de producție și creșterea competitivității acesteia. Obiectivul general va fi atins prin achiziţionarea unor echipamente și utilaje de producție moderne și a unor sisteme eficiente energetic alimentate din surse regenerabile, contribuind astfel la creşterea capacității de producție concomitent cu reducerea consumului de resurse energetice.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează integrarea în procesul de producție al societății a tuturor fazelor tehnologice de realizare a fabricilor modulare complete, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului (anul 2020) prin:

 1. achiziționarea de utilaje și echipamente de producție și birotică și a unui program informatic de proiectare
 2. achiziționarea unui sistem care utilizează surse regenerabile de energie
 3. crearea a 5 noi locuri de muncă permanente;
 4. creşterea cifrei de afaceri în primii trei ani după implementarea proiectului (anul 2020, respectiv 2023)

Viziunea managementului societății DAR FOOD SOLUTIONS este aceea de a deveni furnizorul principal de soluții constructive flexibile (fabrici modulare) dedicate și adaptate nevoilor micilor producători.

Dezvoltarea societății este asigurată de un management eficient și de o echipă profesionistă de angajați, dedicați misiunii acesteia:

„DAR FOOD SOLUTIONS este o întreprindere dinamică ce ofera soluții complete, personalizate în funcție de cerințele clienților noștri. Ne vom preocupa continuu să ne îmbunătăţim capacitatea de percepere a nevoilor şi preocupărilor clienţilor, angajaţilor şi furnizorilor noştri, precum şi a comunităţii în mijlocul căreia ne desfăşurăm activitatea. Urmărim să obținem cele mai bune rezultate cu o echipă motivată și competentă, care are ca

prioritate satisfacerea cerințelor clienților.

Acest lucru se va realiza prin mărirea volumului activităţii şi a profitabilităţii, urmărind să ne dezvoltăm pe nişa de piaţă în care activăm şi să ocupăm poziţia de leader la nivel național. În activitatea noastră vom promova următoarele valori:

 • satisfacerea cerinţelor clienţilor noştri, ca principală prioritate a întregii noastre activităţi
 • motivarea şi instruirea celor mai buni oameni pentru a obţine cele mai bune rezultate economice, asigurând în

acelaşi timp un mediu de lucru care protejează sănătatea angajaţilor şi încurajează creativitatea acestora

 • creşterea, în condiţii de profitabilitate, reprezintă baza economică a succesului nostru

– îmbunătăţirea armoniei cu mediul înconjurător şi respectarea comunităţii în care ne desfăşurăm activitatea.”

 

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 693.102,39 lei (șasesutenouăzecișitremiiunasută doileișitreizecișinouăbani), din care valoarea finațată este de 465.874,38 (patrusuteșaizecișicincimii optsuteșaptezecișipatruleișitreizecișioptbani).

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este în procent de 12% și anume 69.881,15

(șaizecișinouămiioptsuteoptzecișiunuleișicincisprezecebani) iar valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 68%, respectiv 395.993,23 (treisutenouăzecișicincimiinouăsutenouăzecișitreișidouăzecișitreibani).

Perioada de implementare a programului este septembrie 2019 – septembrie 2021.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Programului Operațional Regional 2014-2020

Faceobook Info Regio